NYHETER

 

2021  
2020-10-31Nyckel i hand mätning med AQ500 SoDAR Nyckel i hand mätning med AQ500 SoDAR i Norra Österbotten startad.
   
2020  
2020-12-22Mätmast och mobil elförsörjning installeradInstallation av mobil elförsörning och 149 meter hög mätmast i Mellersta Finland
2020-12-06Första 149 meters mätmasten installeradFörsta 149 meters mätmasten levererad som nyckel i hand i Österbotten.
2020-11-01Första AQ510 SoDARn installerad Installation av nyckel i hand vindmätning med första AQ510 Sodarn.
2020-10-04Mastmätning med mobil elförsörjning Installation av nyckel hand mätning med 145 meter hög mätmast inklusive mobil elförsörjning.
2020-02-13AQ500 SoDAR mätning till LapplandUthyrning inklusive installation och service av AQ500 SoDAR till Lappland.
   
2019  
2019-07-19120 meters mast med elförsörjning installerad Mast och mobil elförsörjning inklusive service levererades till kund i Satakunta.
   
2018  
2018-01-08 Mätprojekt förlängs Mättiden för en av mätmasterna förlängs med ytterligare ett år på kundens begäran
   
2017  
2017-10-23 Nyckel i hand SoDAR mätningarGF Wind levererar två SoDAR mätningar till Mellersta Finland i form av nyckel i hand lösning.
2017-07-14 En 143 meter hög mätmast installeradDen 14 juli slutfördes installationen av en 143 meters mätmast i Mellersta Finland
2017-05-18 Mätmast på 143 meter installeradEn 143m hög mätmast installerades den 18 maj i Österbotten
   
2016  
2016-02-19En 143m hög mätmast installerad Den 18 februari slutfördes installationen av en 143 meter hög mätmast inkl. mobil elförsörjning i Mellersta Österbotten.
2016-02-05Mätmast på 143 meter installeradEn 143m hög mätmast inklusive mobil elförsörjning installerades den 5 februari i Österbotten
   
2015  
2015-10-08120 meter hög mätmast installeradEn 120m hög mätmast inklusive mobil elförsörjning installerades i början på oktober i Österbotten.
2015-04-30Installation av ny 140 meter mätmast slutfördVindmätningskampanji Österbotten med mätmast och mobil elförsörjning inleddes idag.
2015-02-18Ny 140 m hög mätmast installeradÅrets första mätmast inkl. mobil elförsörjning installerades i Österbotten.
   
2014  
2014-12-04Två 140 m master installeradeGF Winds första och andra 140 meters mast installerade på samma vecka.
2014-08-17Ny SoDAR mätning initieradFör kunds räkning nyckel i hand SoDAR vindmätning i Österbotten inledd.
2014-08-07Investerar i AQ500 SoDAR systemGF Wind införskaffar sitt andra AQ500 SoDAR system.
2014-04-30Avtal om drift- och underhåll av mätmastGF Wind övertar drift- och underhållsansvaret för mätsystem i mätmast för kunds räkning. 
2014-03-05AQ500 SoDAR installeradFör kunds räkning AQ500 installation och avtal om drift och underhåll.
2014-01-27Ny SoDAR mätning initieradFör kunds räkning nyckel i hand SoDAR vindmätning i Norra Österbotten inledd.
   
2013  
2013-12-04Installation av 120 m mätmastFör kunds räkning nyckel i hand vindmätning med 120 m mätmast i Södra Österbotten inledd.
2013-11-20AQ500 SoDAR installeradFör kunds räkning AQ500 installation och avtal om drift och underhåll.
2013-11-07Investering i AQ500 SoDAR systemGF WInd införskaffar ett eget AQ500 SoDAR system.
2013-10-11Installation av 100 m mätmastRivning, flytt och installation av kunds 100 m mast i Mellersta Österbotten slutförd. Nyckel i hand vindmätning inkl. mobil elförsörjning påbörjad.
2013-09-20Avtal om drift- och underhåll av SoDAR systemGF WInd avtalar om installation, drift och underhåll av kunds AQ500 SoDAR system.
2013-09-02Installation av 120 m mätmastFör kunds räkning nyckel i hand vindmätning med 120 m mätmast i Österbotten inledd.
2013-07-30Installation av 120 m mätmastFör kunds räkning nyckel i hand vindmätning med 120 m mätmast inkl. mobil elförsörjning i Österbotten inledd.
2013-04-13Ny SoDAR mätning initieradFör kunds räkning nyckel i hand SoDAR vindmätning i Österbotten inledd.
2013-03-15AQ500 SoDAR installeradInstallation av AQ500 SoDAR för kunds räkning
2013-01-09Avtal kring tre SoDAR systemGF Wind sluter avtal om installation, drift och underhåll av tre av kunds AQ500 SoDAR system.
   
2012  
2012-11-12AQ500 SoDAR installeradFör kunds räkning AQ500 installation och avtal om drift och underhåll.
2012-11-09GF Wind personal på AQ500 utbildningGF Wind personal på utbildning av AQ500 SoDAR system vid AQ Systems i Stockholm.
2012-11-08Installation av 120 m mätmastFör kunds räkning nyckel i hand vindmätning med 120 m mätmast inkl. mobil elförsörjning i Österbotten inledd.