Tjänster

GF Wind's fokus ligger på att leverera pålitlig vinddata till kunden enligt dennes önskemål och krav.

 

Vi utför vindmätningar med egna master och SoDAR, men vi övervakar och underhåller även kunders egen utrustning och egna mätsystem. Som kund hos oss stöder vi och kan hjälpa dig i hela processen med bl.a.: placeringar, tillstånd, markarbeten, elförsörjning, val av mätutrustning, kontroll och lagring av mätdata samt underhåll och service.

 

Mätkampanjer med mast

Installationer i enlighet med standarder, regelverk och gällande praxis.

Vi tillhandahåller egna master upp till 149 meters höjd.

Vi övervakar och utför underhåll även på kunders egen utrustning.

Vi tillhandahåller även fristående elförsörjningslösningar.

Mätkampanjer med SoDAR

Mäter upp till 300 meters höjd med ljudsignaler.

Vår servicepersonal är utbildad på AQ SoDAR system.

Vi utför service och underhåll även på kunders egna system.

Vi har både AQ500 och AQ510 SoDAR system för utyrning.

 Mast installation AQ500 SoDAR