Om GF Wind

Green Fortune Oy Ab är ett finländskt konsultföretag grundat 2003 av tidigare medlemmar i ABBs projektteam för vindkraft. Erfarenheter, kunskap och kontakter samlade under åratal både nationellt och internationellt implementerades framgångsrikt i utvecklingen av vindkraftsprojekt.

 

Under närmare tio år fortsatte Green Fortune att utveckla vindkraftsprojekt och sälja sina tjänster till andra aktörer inom vindkraft. Under denna period växte efterfrågan på bättre vindmätningar allt efter projektens storlek växte och vindturbinerna blev allt högre.

 

Under 2012 beslöts därför att grunda GF Wind vars kärnverksamhet består av just vindmätningskampanjer och tjänster relaterade till detta.

 

GF Wind finns i Närpes på den finska västkusten och fokus ligger på högkvalitativa vindmätningar i enlighet med kundens önskemål. Ta kontakt och låt oss veta hur vi kan betjäna dig!

 

Andreas Ek, VD

 

 

GF Wind

Närpesvägen 2

64200 Närpes

FINLAND

 

Tfn: +358 (0) 50 322 0200

E-post: infoatgfwind.fi