Investering i ny AQ510 SoDAR

GF Wind uppgraderar en av sina AQ500 SoDAR till den nya AQ510 modellen. Den nya AQ510 har bättre tillgänglighet och kan mäta vindhastigheter upp till 300 meter. Den nya SoDARn kommer att delta i ett mätprojekt tillsammans med en mätmast minst ett år.