Mätmast på 145 meter

GF Wind har idag tecknat ett avtal om en 145 meters mätmast med placering i Österbotten. Projektet är en nyckel i hand leverans och inkluderar mobil elförsörjning.