Mätmast till Satakunta

GF Wind levererar en nyckel i hand lösning med 120 mätmast inkl. strömförsörjning till ett vindkraftsprojekt i Satakunta.