Mätprojekt förlängs

 Mättiden för en av mätmasterna förlängs med ytterligare ett år på kundens begäran