Mätprojekt förlängs

GF Wind har kommit överens om att förlänga en mastmätning i Österbotten med ytterligare ett år.