Nyckel i hand SoDAR mätningar

GF Wind levererar två SoDAR mätningar till Mellersta Finland i form av nyckel i hand lösning.