Två 175 meters master inklusive mobil elförsörjning beställda

GF Wind har tecknat avtal för två 175 meters vindmätningsmaster med nyckel i hand leverans inklusive mobil elförsörjning. Masterna installeras i Norra Österbotten.